Leendő elsőseink szüleinek

 

Beiskolázási tájékoztató
2019/2020


Leendő 1. osztályos tanítók bemutatása

 

Tájékoztatás


2019. március 18. hétfő            Alkalmassági vizsgára való jelentkezési lap leadási

                                                  határideje
2019. március 23. szombat      Alkalmassági vizsga tagozatra

 


2019. április 11-12.                   Beiratkozás

 

 

Tagozatra jelentkezési lap letölthető itt

 

 

 

 

A beiskolázási eljárás lépései

 

Emeltszintű osztályba:

A beiratkozás feltétele a gödöllői lakhely és az Előzetes Jelentkezési Lap leadása. Az előzetes jelentkezések számától függ a felvételi-eljárás további rendje.

A testnevelésből emeltszintű osztályunkban tanuló diákjainknak többletterheket is el kell viselniük, mivel hetente hét testnevelés órájuk van. Azok a gyerekek állják meg a helyüket ebben az osztályban, és érzik jól magukat, akik átlagon felül terhelhetők, akik sportegészségügyi szempontból alkalmasak, akik vállalják, hogy tíz éves koruktól egyesületben versenyszerűen sportolnak és képviselik iskolánkat a diákolimpián, akiket fokozott tudásvágy, alkalmazkodási és együttműködési képesség, és életkorának megfelelő szintű viselkedéskultúra jellemez.

Általános tantervű osztályba:

A beiratkozás feltétele a körzetünkben lévő lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek kerülhetnek be ezen osztályainkba. Kérelem alapján a körzetünkön kívül lakókat is felvesszük, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi. A körzetünkhöz tartozó utcák listáját megtekinthetik az óvodákban és az iskolánkban, valamint a honlapunkon.


Beiratkozás az iskola titkárságán.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek lakcímkártyája
- az iskolaérettségről szóló óvodai szakvélemény
/ ha van szakértői vélemény
- az emeltszintű osztályba a befogadó levél
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
- nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan
- nyilatkozat, az életvitelszerű tartózkodásról


A beiratkozás előkészítése:

(Legkorábban április 1-je után használható)

Újdonság, hogy elektronikus ügyintézéssel is lehet jelentkezni a beiratkozásra a

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

felületen keresztül. Regisztráció után indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon.

A beiratkozás napján a szülőnek meg kell jelennie az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat be kell mutatnia, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát le kell adnia.


 

Felvételi körzetünk

 

Diákigazolvány igénylése az iskola titkárságán:

Szükséges, okmányirodai fényképezés során kapott Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap.