Leendő elsőseink szüleinek

 

Tájékoztatás

 

2019. január 17. csütörtök         Iskolakóstolgató 1630-tól a tornacsarnokban
2019. február 27. szerda          Igazgatói tájékoztató 17
órától

2019. március 6. szerda           Leendő elsős nyíltnap
2019. március 18. hétfő            Alkalmassági vizsgára való jelentkezési lapok leadási

                                                  határideje
2019. március 23. szombat      Alkalmassági vizsga tagozatra
2019. április vége                     Beiratkozás

 

 

Tagozatra jelentkezési lap letölthető itt 2019. február 28. csütörtöktől

 

 

A beiskolázási eljárás lépései

 

Emeltszintű osztályba:

A beiratkozás feltétele a gödöllői lakhely és az Előzetes Jelentkezési Lap leadása. Az előzetes jelentkezések számától függ a felvételi-eljárás további rendje.

A testnevelésből emeltszintű osztályunkban tanuló diákjainknak többletterheket is el kell viselniük, mivel hetente hét testnevelés órájuk van. Azok a gyerekek állják meg a helyüket ebben az osztályban, és érzik jól magukat, akik átlagon felül terhelhetők, akik sportegészségügyi szempontból alkalmasak, akik vállalják, hogy tíz éves koruktól egyesületben versenyszerűen sportolnak és képviselik iskolánkat a diákolimpián, akiket fokozott tudásvágy, alkalmazkodási és együttműködési képesség, és életkorának megfelelő szintű viselkedéskultúra jellemez.

Általános tantervű osztályba:

A beiratkozás feltétele a körzetünkben lévő lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek kerülhetnek be ezen osztályainkba. Kérelem alapján a körzetünkön kívül lakókat is felvesszük, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi. A körzetünkhöz tartozó utcák listáját megtekinthetik az óvodákban és az iskolánkban, valamint a honlapunkon.

 

Beiratkozás az iskola titkárságán.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek lakcímkártyája
- az iskolaérettségről szóló óvodai szakvélemény
- az emeltszintű osztályba a befogadó levél
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
- nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan
- nyilatkozat, az életvitelszerű tartózkodásról

 

 

Felvételi körzetünk

 

Diákigazolvány igénylése az iskola titkárságán:

Szükséges, okmányirodai fényképezés során kapott Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap.