Közzétételi lista

1. Felvételi tájékoztató

Az iskola tanulói közösségébe jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni.

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az intézményvezető dönt. Eltérő típusú közoktatási intézményből való átvétel esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie.

 

2. Beiratkozás, osztályok, csoportok létszáma

A beiskolázási eljárás lépései:

Emeltszintű osztályba: 1x28 fő

A beiratkozás feltétele a gödöllői lakhely és az Előzetes Jelentkezési Lap leadása. Az előzetes jelentkezések számától függ a felvételi-eljárás további rendje.

A testnevelésből emeltszintű osztályunkban tanuló diákjainknak többletterheket is el kell viselniük, mivel hetente hét testnevelés órájuk van. Azok a gyerekek állják meg a helyüket ebben az osztályban, és érzik jól magukat, akik átlagon felül terhelhetők, akik sportegészségügyi szempontból alkalmasak, akik vállalják, hogy tíz éves koruktól egyesületben versenyszerűen sportolnak és képviselik iskolánkat a diákolimpián, akiket fokozott tudásvágy, alkalmazkodási és együttműködési képesség, és életkorának megfelelő szintű viselkedéskultúra jellemez.

Általános tantervű osztályba: 2x26 fő

A beiratkozás feltétele a körzetünkben lévő lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek kerülhetnek be ezen osztályainkba. Kérelem alapján a körzetünkön kívül lakókat is felvesszük, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi. A körzetünkhöz tartozó utcák listáját megtekinthetik az óvodákban és az iskolánkban, valamint a honlapunkon.

A beiratkozás az iskola titkárságán.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek lakcímkártyája
- az iskolaérettségről szóló óvodai szakvélemény
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
- nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan
- nyilatkozat, az életvitelszerű tartózkodásról

 

3. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség nincs.

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nem voltak.

 

5.

- Az iskola nyitva tartása tanítási napon:

700 órától 1700 óráig.

Az uszoda és a tornacsarnok nyitva tartása évenként külön meghatározott nyitvatartási rend szerint.

- A nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai a munkaterv alapján.

 

6. A pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításait külső ellenőrzés nem volt.

 

7. Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program

- Szervezeti és Működési Szabályzat

- Házirend

- Pedagógiai Program

 

8. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Sorszám

Iskolai végzettség

Feladatkör

Szakképesítés

1.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (matematika, ábrázoló geometria, számítástechnika, szakvizsgázott közoktatás-vezető, közoktatási szakértő

2.

Főiskola

5-8 évfolyam

tanító (testnevelés) tanár (magyar nyelv és irodalom)

3.

Főiskola

1-8 évfolyam, fejlesztés

gyógypedagógus, szakvizsgázott közoktatás-vezető

4.

Egyetem

1-8 évfolyam

tanár (testnevelés, történelem)

5.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (ének-zene, angol)

6.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (környezetismeret)

7.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (rajz), tehetségfejlesztő tanár

8.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (ének-zene) néptáncpedagógus hagyományismeret oktató

9.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (testnevelés)

10.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (technika, testnevelés) szakvizsgázott közoktatás-vezető

11.

Egyetem

1-8 évfolyam

tanár (testnevelés)

12.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (rajz)

13.
Főiskola
1-4 évfolyam
tanító (természetismeret), tanár (magyar), szakvizsgázott drámapedagógus
14.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (földrajz, néprajz, környezetvédelem, technikatanár) (etnográfus)

15.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (rajz), szakvizsgázott pedagógus, gyógytestnevelő

16.
Főiskola
1-4 évfolyam tanár (matematika, rajz)
17.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (ének-zene, pedagógia)

18. Főiskola 1-4 évfolyam tanító (technika)
19. Főiskola 5-8 évfolyam tanár (biológia, földrajz)
20. Egyetem 5-8 évfolyam tanár (magyar, történelem)
21. Főiskola 1-4 évfolyam tanító (ének-zene)
22. Főiskola 1-4 évfolyam tanító (könyvtár)
23. Főiskola 1-8 évfolyam sportedző
24. Egyetem 1-8 évfolyam tanár (angol nyelv)
25. Egyetem 5-8 évfolyam tanár (történelem, földrajz)
26. Főiskola 1-4 évfolyam tanító (ember és társadalom) történelem
27. Főiskola 4-6 évfolyam tanító, szakvizsgázott kétnyelvű nyelvtanító (angol)
28.   1-4 évfolyam tanító
29. Főiskola 1-4 évfolyam óvónő, tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, közoktatási szakértő
30. Főiskola 1-4 évfolyam tanító (angol)
31. Főiskola 1-4 évfolyam tanító (könyvtár)
32. Főiskola 5-8 évfolyam tanár (francia nyelv)
33. Egyetem 5-8 évfolyam tanár (matematika, informatika) szakvizsgázott közoktatás-vezető
34. Főiskola 1-4 évfolyam tanító (szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus)
35. Főiskola 1-4 évfolyam tanító (ember és társadalom)
36.

Főiskola
5-8 évfolyam tanár (történelem, orosz, angol)
37. Egyetem 5-8 évfolyam tanár (angol, történelem)
38. Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (angol)
39. Főiskola 5-8 évfolyam tanár (biológia, kémia, környezetvédelem), szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus
40. Főiskola 1-4 évfolyam tanító (testnevelés és sport)
41.

Főiskola

1-4 évfolyam

óvónő, tanító (könyvtár), szociálpedagógus

42.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (rajz), nyelv - és beszédfejlesztő

43.

Főiskola

1-8 évfolyam

gyógypedagógus

44.

Főiskola

1-8 évfolyam

tanár (angol)

45.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (magyar, francia)

46.

Egyetem

5-8 évfolyam  
47. Egyetem 5-8 évfolyam tanár (magyar)
48. Főiskola 1-4 évfolyam
tanító (technika), szakvizsgázott nyelv és beszédfejlesztő pedagógus
49. Főiskola 1-4 évfolyam tanító
50. Főiskola 1-8 évfolyam tanár (testnevelés)
51. Egyetem 1-8 évfolyam

pszichológus
szakvizsgázott közoktatás-vezető

52. Főiskola 5-8 évfolyam tanár (ének, történelem)
53. Főiskola 1-8 évfolyam tanító (testnevelés), tanár (számítástechnika)
54. Egyetem 5-8 évfolyam tanár (magyar, francia)
55. Főiskola
1-4 évfolyam
tanító (ember és társadalom)
56.

Egyetem

1-8 évfolyam

szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanár (magyar, történelem)

57.

Egyetem

1-8 évfolyam

tanár (testnevelés)

58. Főiskola 5-8 évfolyam tanár (mérnök-tanár)

 

 


9. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Sorszám

Feladatkör

Végzettség

1.

iskolatitkár

felsőfokú szakképesítés, szakirányú végzettség

2.

iskolatitkár

egyetem

3.

pedagógiai asszisztens

érettségi

4.

könyvtáros

egyetem

5.

pedagógiai asszisztens

érettségi, szakirányú végzettség

6.

pedagógiai asszisztens

főiskola

 

 

10. Országos mérés értékelés eredményei

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

Iskola átlaga

Országos átlag

Iskola átlaga

Országos átlag

Iskola átlaga

Országos átlag

Iskola átlaga

Országos átlag

Iskola átlaga

Országos
átlag

Szövegértés

6. évfolyam

1567 1481

1619

1488

1558

1494

1555

1503

1598

 

1492

8. évfolyam

1619 1557

1626

1567

1651

1568

1656

1571

1635

1602

Matematika

6. évfolyam

1581 1491

1583

1497

1580

1486

1556

1497

1586

1499

8. évfolyam

1621 1617

1676

1618

1631

1597

1666

1612

1700

 1614

 

 

Netfit mérési eredmények:

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

2018 / 2019

2019/2020 - elmaradt

 

NETFIT elérési segédlet

 

Idegen nyelvi mérés eredmények átlaga évfolyamonként és iskolai szinten 2016:

Minősítés

6. évfolyam

8. évfolyam

iskolai eredmény

megfelelt:

71 (93,5%)

69 (90%)

140 (91,5%)

jól megfelelt:

48 (63%)

55 (71,5%)

103 (67%)

100%-os teljesítmény:

3 (4%)

16 (20%)

19 (12,5%)

nem felelt meg:

5 (6,5%)

8 (10%)

13 (8,5%)

gyenge:

1 (1,3%)

3 (3,9%)

4 (2,6%)

mérési átlag:

80% (23,3/30)

83% (32,4/40)

82%

 

Idegen nyelvi mérés eredménye 2017

 

Idegen nyelvi mérés eredmények átlaga évfolyamonként és iskolai szinten 2018:

 


Idegen nyelvi mérés eredménye 2021

 

11. A tanulók le és kimaradásával kapcsolatos adatok

-Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:

 

Évfolyam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Évismétlők száma

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Továbbtanulási mutató: 2019/2020 tanév

 

Gimnázium:                                               45 tanuló

Szakgimnázium:                                         21 tanuló

Szakközépiskola:                                        1 tanuló

 

12. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

 

Sport

 

 

Egyesület

Vezető neve

Ir.szám

Helység

Cím

Telefon

E-mail cím

1

Aikido Testgyakorló Egyesület

Szalai Balázs

1054

Budapest

Bajcsy-Zs.  út 56.

20/416-6168

szalai.balazs@aite.hu

         

007.balachan@gmail.com

2

BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület

Skultéti Attila

2100

Gödöllő

Dózsa György út 1-3 II. 16.

30/788-2488

skuli7027@gmail.com

3

CORVITAS Szolgáltató Kft.

Lajos Attila

2100

Gödöllő

Kerengő út 9.

30/525-2031

drlajos.attila@gmail.com

4

FŐNIX ISE

Balázs Zoltán

2101

Gödöllő

Páter Károly út 1.

30/433-1381

balazs.zoltan@sziesport.hu

5

Fujinaga Karate Do

Szűcs Tibor

2100

Gödöllő

Ambrus köz 7.

70/384-9119

stztibor@gmail.com

6

GEAC - atlétika

Dr. Kriszt Balázs

2101

Gödöllő

Páter Károly út 1.

30/942-2671

kriszt.balazs@kti.szie.hu

7

GEAC - vívás

Gémesi Levente

2101

Gödöllő

Páter Károly út 1.

70/455-7164

gemesi.levente@nkh.gov.hu

8

Gödöllő Pirates AFC

Huszárik György

2100

Gödöllő

Attila u. 10.

30/457-0187,

info@godollopirates.hu

       

20/494-7249

hausercorp@gmail.com

9

Gödöllői Bocskai SE

Pelyhe József

2100

Gödöllő

Szabadság tér 7.

20/823-1408

pelyhe.jozsef@gmail.com

Pecze Dániel

20/396-5171

pecze.daniel@gmail.com

10

Gödöllői Contact ITF Taekwan-do

Kókai Zsolt

2115

Vácszentlászló

Jókai u. 49.

20/560-1148

contactsegodollo@gmail.com

11

Gödöllői Kézilabda Club

Bartos Dóra

2100

Gödöllő

Perczel M. u. 4.

30/954-2242

bartos.dora@gmail.com

12

Gödöllői Lovas Sport Egyesület

Parsch Péter

1133

Budapest

Kárpát u. 26. I.em/40

30/274-5663

sas@aquiladesign.hu

glsetitkar@gmail.com

13

Gödöllői Muay Thai és Boksz Egyesület (Crow Gym)

Varjú László

2100

Gödöllő

Dózsa György út 25.

20/365-6424
20/988-8629

varju71@gmail.com

14

Gödöllői Ördögök Rögbi SE

Angyal András

2101

Gödöllő

Páter K. út 1. C koll.–64.

70/607-2277

angyal.andras87@gmail.com

Juhász Imre Márton

2101

Gödöllő

Páter K. út 1. C koll.–64.

30/209-2301

marciii86@gmail.com

Füleki Erik

2101

Gödöllő

Páter K. út 1. C koll.–64.

70/432-4488

godollorugby@gmail.com

15

Gödöllői Sakk Barátok Egyesülete

Veréb Béla

2111

Szada

Ady E. u. 2/A

70/550-8584

rozi53@freemail.hu

28/404-325

16

Gödöllői Sport Klub - asztalitenisz

Bartha Tibor

2100

Gödöllő

Béke u. 5.

30/753-5805

barthat@gmail.com

Monostori Péter

     

20/436-2763

monop76@gmail.com

17

Gödöllői Sport Klub - íjászat

Tóvári Péter

2100

Gödöllő

Dobó K. u. 24.

30/206-7613

peter.tovari@gmail.com

18

Gödöllői Sport Klub - kézilabda

Pillinger László

2100

Gödöllő

Szőlő u. 30. Fsz. 3.

30/999-0709

pilli61@freemail.hu

19

Gödöllői Sport Klub - kosárlabda

Radócz László

2117

Isaszeg

Március 15. u. 51

30/545-1816

radocz.laszlo@r-co.hu

Babityné Kiss Lilla

2100

Gödöllő

 

30/967-4780

babityne.gsk@gmail.com

20

Gödöllői Sport Klub - labdarúgás

Rózsavölgyi Sándor

2100

Gödöllő

Domboldal u. 8.

20/500-2650

rs@primeprint.hu

21

Gödöllői Sport Klub - tenisz

Hegyi József

2100

Gödöllő

Táncsics M. út 56.

20/991-6661

hjoci999@gmail.com

22

Gödöllői Sport Klub - extrém-sport

Besenyei Adrián

     

20/851-0027

gdlskatepark@gmail.com

23

Gödöllői Taekwan-do SE

Czeba Mihály

2100

Gödöllő

Knézich u. 9.

20/530-4957

czebamisi@freemail.hu

24

Gödöllői Wado SE

Megyeri Péter

2100

Gödöllő

Ádám u. 34.

20/352-7445

megyeripeti@gmail.com

25

Grassalkovich SE

Kőhler Ákos

2100

Gödöllő

Garó E. u. 4.

20/951-1072

akohlermeister@gmail.com

26

Jumpers Tánc-és Sport Közhasznú Egyesület

Virághné Vajda Gyöngyvér

2113

Erdőkertes

Mikszáth K. u. 27.

70/381-8730

vajdagyongyverster@gmail.com

27

Kirchhofer SE

Mester Attila

2100

Gödöllő

Széchenyi u. 64.

30/309-2014

mquality@freemail.hu

kirchhofer.se@gmail.com

28

Margita 344,2 Turisztikai-és Sport Egyesület

Dr. Reindl László

2100

Gödöllő

Vadász u. 16.

30/950-7478

reindl.laszlo@gmail.com

29

Pelikán Horgász Egyesület

Gerőfi László

2100

Gödöllő

Pf.:198

20/932-7066

pelikanhe@freemail.hu

30

SAINO - Karate - Do Kh. SE

Ács Tibor

2100

Gödöllő

Rozsnyó u. 15/B

30/457-5790

kisacs69@freemail.hu

31

TEVA - Gödöllői Röplabda Club

Árpás Géza

2100

Gödöllő

Honvéd u. 28.

20/550-5694

arpaskft@gmail.com

Körösfői László

2100

Gödöllő

Kiss J. u. 7.

30/964-9346

l.korosfoi@invitel.hu

Huszár Éva

     

30/409-0969

godollovolley@gmail.com

32

Vuelta SE

Eisenkrammer Károly

1104

Budapest

Bodza u. 31.

30/222-6063

eisi@vuelta.hu

Ladányi Beatrix

30/990-5409

trixi@vuelta.hu

 

Szakkörök

 

·alsó tagozatos diákok számára

Szakkör

Időpont

Foglalkozást tartó pedagógus

Olvasó szakkör

A hét kedd 13-14 óra

Kissné Szalkai Melinda

A hét szerda 13-14 óra

B hét péntek 11-13 óra

Báb szakkör

A/B hét csütörtök 12-14

Babcsány Éva

Játszó-labor

A/B hét hétfő 14-15 óra

Ozsváth-Anga Erika

A/B hét péntek 14-15 óra

 

·felső tagozatos diákok számára

 

Szakkör

Időpont

Foglalkozást vezető pedagógus

Színjátszó szakkör

Szerda 14 óra

Lázár András

Természetjáró szakkör

negyedévente egy szombat

Kémia szakkör           

             
Természet tudományi szakkör

Hétfő v. szerda 14-15 óra

Postás Beáta

Csütörtök 14-15 óra

Matematika szakkör

Kedd, csütörtök 14-15 óra

Orbán-Sántha Réka

Rajz szakkör

Kedd 14-16 óra

Bazsik Anna

Kézműves szakkör

Csütörtök 14-16 óra

Virágh Anita

 

 


13. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Hétvégi házi feladatok:

A tanórákra történő felkészülés rendje az alsó tagozaton:

«Az önálló tanulás a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, valamint a törzsanyaghoz kapcsolódó ismeretek elmélyítését szolgálja.

«Az egész napos nevelés – oktatás minden tanuló számára biztosítja a másnapra való felkészülés optimális idejét (30-60 perc) a szóbeli és írásbeli feladatok elvégzésére. 

«A tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

 

Az otthoni, tanulószobai munkák elkészítésének elvei és korlátai a felső tagozaton:

«A házi feladat célja az órán megtanultak begyakorlása, rögzítése, alkalmazása.

«Az otthoni, tanulószobai felkészülés idejére adott házi feladatot úgy kell kijelölni, hogy tantárgyanként 30 percnél több időt ne vegyen igénybe.

 

Iskolai dolgozatok szabályai:

A megíratott témazáró, félévi vagy év végi felmérő dolgozatok száma egy tanítási napon belül csak egy kivéve a 7., 8. évfolyamon, ahol kettő lehet.

 

14. Az osztályozóvizsga követelményei

Az érintett tanulók esetében a követelményeket és az időpontokat a vizsgára való jogosultság megszerzésével egyidőben, az iskola igazgatója jelöli ki a helyi tanterv és a tanév rendjének figyelembe vételével.

 

15. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

Osztály

1.a

1.b

1.c

2.a

2.b

2.c

3.a

3.b

3.c

4.a

4.b

4.c

4.d  

Összesen

30

28

25

28

26

26

30

20

20

27

23

23

 24

330

Osztály

5.a

5.b

5.c

6.a

6.b

6.c

7.a

7.b

7.c

8.a

8.b

8.c

8.d

Összesen

27

22

25

30

31

31

29

29

28

24

23

18

24

341

 

 

16. 2019/2020 tanévre a hit- és erkölcstan órákat tartó egyházak listája


Az egyház megnevezése: Gödöllői Görögkatolikus Parókia

Az egyház székhelye: Gödöllő, Szőlő u.18. (Közeljövőben szeretném módosítani a következőkre: Kazinczy krt. 24/B. HRSZ: 1000/85)
Feladatellátási helye: Gödöllő, Kazinczy krt. 24/B. HRSZ: 1000/85
Képviselő neve: dr. Sivadó János
Képviselő címe: Gödöllő, Március 15. u. 5.


Az egyház megnevezése: Gödöllői Református Egyházközség

Az egyház székhelye: 2100 Gödöllő Szabadság tér 9.
Feladatellátási helye: 2100 Gödöllő Szabadság tér 9.
Képviselő neve: Balogh Tamás lelkipásztor


Az egyház megnevezése: Hit Gyülekezete

Az egyház székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Web: www.hiteserkolcstan.hu
Képviselő neve: Kiss Katalin
Képviselő telefonszáma:+36 20 4395930
Képviselő e-mail címe: 1111kisskati@gmail.com


Az egyház megnevezése: Római Katolikus Egyház

Az egyház székhelye. Váci Egyházmegye - 2600, Vác, Migazzi tér 1.
Feladatellátási helye: Gödöllő
Képviselő neve: Hugyecz János plébános
Képviselő címe: 2100, Gödöllő, Szent Imre utca 15. Tel: 28-420-528