Közzétételi lista

1. Felvételi tájékoztató

Az iskola tanulói közösségébe jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni.

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az intézményvezető dönt. Eltérő típusú közoktatási intézményből való átvétel esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie.

 

2. Beiratkozás, osztályok, csoportok létszáma

A beiskolázási eljárás lépései:

Emeltszintű osztályba: 1x28 fő

A beiratkozás feltétele a gödöllői lakhely és az Előzetes Jelentkezési Lap leadása. Az előzetes jelentkezések számától függ a felvételi-eljárás további rendje.

A testnevelésből emeltszintű osztályunkban tanuló diákjainknak többletterheket is el kell viselniük, mivel hetente hét testnevelés órájuk van. Azok a gyerekek állják meg a helyüket ebben az osztályban, és érzik jól magukat, akik átlagon felül terhelhetők, akik sportegészségügyi szempontból alkalmasak, akik vállalják, hogy tíz éves koruktól egyesületben versenyszerűen sportolnak és képviselik iskolánkat a diákolimpián, akiket fokozott tudásvágy, alkalmazkodási és együttműködési képesség, és életkorának megfelelő szintű viselkedéskultúra jellemez.

Általános tantervű osztályba: 2x26 fő

A beiratkozás feltétele a körzetünkben lévő lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek kerülhetnek be ezen osztályainkba. Kérelem alapján a körzetünkön kívül lakókat is felvesszük, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi. A körzetünkhöz tartozó utcák listáját megtekinthetik az óvodákban és az iskolánkban, valamint a honlapunkon.

A beiratkozás az iskola titkárságán.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek lakcímkártyája
- az iskolaérettségről szóló óvodai szakvélemény
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
- nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan
- nyilatkozat, az életvitelszerű tartózkodásról

 

3. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség nincs.

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nem voltak.

 

5.

- Az iskola nyitva tartása tanítási napon:

700 órától 1700 óráig.

Az uszoda és a tornacsarnok nyitva tartása évenként külön meghatározott nyitvatartási rend szerint.

- A nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai a munkaterv alapján.

 

6. A pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításait külső ellenőrzés nem volt.

 

7. Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program

- Szervezeti és Működési Szabályzat

- Házirend

- Pedagógiai Program

 

8. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Sorszám

Iskolai végzettség

Feladatkör

Szakképesítés

1.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (matematika, ábrázoló geometria, számítástechnika, szakvizsgázott közoktatás-vezető, tanfelügyeleti szakértő

2.

Főiskola

5-8 évfolyam

tanár (biológia, földrajz), szakvizsgázott család- és gyermekvédelmi pedagógus, szakvizsgázott közoktatás-vezető

3.

Főiskola

1-8 évfolyam, fejlesztés

gyógypedagógus, szakvizsgázott közoktatás-vezető

4.

Egyetem

1-8 évfolyam

tanár (testnevelés, történelem)

5.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (ének-zene, angol)

6.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (környezetismeret)

7.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (testnevelés, német)

8.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (rajz) tehetségfejlesztő

9.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (ének-zene) néptáncpedagógus hagyományismeret oktató

10.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (természetismeret)

11.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (testnevelés műveltségi terület)

12.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (technika, testnevelés) szakvizsgázott közoktatás-vezető

13.

Egyetem

1-8 évfolyam

tanár (testnevelés)

14.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (rajz)

15.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (földrajz, néprajz, környezetvédelem, technikatanár) (etnográfus)

16.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (rajz, gyógytestnevelés), szakvizsgázott pedagógus, szakértő

17.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (ének-zene, pedagógia)

18.

Főiskola

5-8 évfolyam

tanító (testnevelés)

tanár (magyar nyelv és irodalom)

19.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (technika)

20.

Főiskola

5-8 évfolyam

tanár (biológia, földrajz)

21.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (magyar, történelem)

22.

Egyetem

1-8 évfolyam

tanár (magyar, történelem), könyvtárpedagógia tanár

23. Főiskola
1-8 évfolyam sportedző
24.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (ének-zene)

25.

Egyetem

1-8 évfolyam, fejlesztés

tanár (fejlesztőpedagógus) szakvizsgázott pedagógus

26.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (könyvtár)

27.

Főiskola

5-8 évfolyam

tanár (matematika, kémia), mérési - értékelési szakértő, szakvizsgázott minőségbiztosító

28.

Egyetem

1-8 évfolyam

tanár (angol nyelv)

29.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (történelem, földrajz)

30.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (ember és társadalom) történelem

31.

Főiskola

4-6 évfolyam

kétnyelvű nyelvtanító szakvizsgázott pedagógus (angol)

32.

Főiskola

1-4 évfolyam

óvónő, tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanfelügyeleti szakértő

33.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (angol)

34.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (könyvtár)

35.

Főiskola

5-8 évfolyam

tanár (francia nyelv)

36.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (matematika, informatika) szakvizsgázott közoktatás-vezető

37.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (szakvizsgázott pedagógus)

38.

Főiskola

5-8 évfolyam

tanár (történelem, orosz, angol)

39.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (angol, történelem)

40.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (angol nyelv)

41.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (technika)

42.

Főiskola

5-8 évfolyam

tanár (biológia, kémia)

43.

Főiskola

1-4 évfolyam

óvónő, tanító (könyvtár), szociálpedagógus

44.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (vizuális nevelés), nyelv - és beszédfejlesztő

45.

Főiskola

1-8 évfolyam, fejlesztés

gyógypedagógus

46.

Főiskola

1-8 évfolyam

tanár (angol)

47.

Főiskola

5-8 évfolyam

tanár (magyar-francia)

48.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (magyar)

49.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (technika) nyelv és beszédfejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus

50. Főiskola 1-4 évfolyam tanító
51.

Egyetem

1-8 évfolyam

pszichológus
szakvizsgázott közoktatás-vezető

52.

Egyetem

1-8 évfolyam

tanár (testnevelés)

53.

Főiskola

5-8 évfolyam

tanár (ének, történelem)

54.

Főiskola

1-8 évfolyam

tanító (testnevelés), tanár (számítástechnika)

55.

Főiskola

1-4 évfolyam

tanító (ember és társadalom)

56.

Egyetem

5-8 évfolyam

tanár (fizika, matematika)

57.

Egyetem

1-8 évfolyam

tanár (testnevelés)

 

 


9. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Sorszám

Feladatkör

Végzettség

1.

iskolatitkár

felsőfokú szakképesítés, szakirányú végzettség

2.

iskolatitkár

szakirányú végzettség

3.

uszodamester

szakmunkásképző

4.

szabadidő-szervező

főiskola

5.

pedagógiai asszisztens

szakirányú végzettség

6.

pedagógiai asszisztens

szakirányú végzettség

 

 

10. Országos mérés értékelés eredményei

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

Iskola átlaga

Országos átlag

Iskola átlaga

Országos átlag

Iskola átlaga

Országos átlag

Iskola átlaga

Országos átlag

Iskola átlaga

Országos
átlag

Szövegértés

6. évfolyam

1586 1497

1567

1481

1619

1488

1558

1494

1555

1503

8. évfolyam

1592 1555

1619

1557

1626

1567

1651

1568

1656

1571

Matematika

6. évfolyam

1571 1489

1581

1491

1583

1497

1580

1486

1556

1497

8. évfolyam

1647 1620

1621

1617

1676

1618

1631

1597

1666

 1612

 

 

Netfit mérési eredmények:

2014 / 2015

2015 / 2016

 

NETFIT elérési segédlet

 

Idegen nyelvi mérés eredmények átlaga évfolyamonként és iskolai szinten 2016:

Minősítés

6. évfolyam

8. évfolyam

iskolai eredmény

megfelelt:

71 (93,5%)

69 (90%)

140 (91,5%)

jól megfelelt:

48 (63%)

55 (71,5%)

103 (67%)

100%-os teljesítmény:

3 (4%)

16 (20%)

19 (12,5%)

nem felelt meg:

5 (6,5%)

8 (10%)

13 (8,5%)

gyenge:

1 (1,3%)

3 (3,9%)

4 (2,6%)

mérési átlag:

80% (23,3/30)

83% (32,4/40)

82%

 

Idegen nyelvi mérés eredménye 2017


 

11. A tanulók le és kimaradásával kapcsolatos adatok

-Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:

 

Évfolyam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Évismétlők száma

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Továbbtanulási mutató: 2017/2018 tanév

 

Gimnázium:                                               51 tanuló

Szakgimnázium:                                         20 tanuló

Szakközépiskola:                                        4 tanuló

 

12. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

 

Sport

 

 

Egyesület

Vezető neve

Ir.szám

Helység

Cím

Telefon

E-mail cím

1

Aikido Testgyakorló Egyesület

Szalai Balázs

1054

Budapest

Bajcsy-Zs.  út 56.

20/416-6168

szalai.balazs@aite.hu

         

007.balachan@gmail.com

2

BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület

Skultéti Attila

2100

Gödöllő

Dózsa György út 1-3 II. 16.

30/788-2488

skuli7027@gmail.com

3

CORVITAS Szolgáltató Kft.

Lajos Attila

2100

Gödöllő

Kerengő út 9.

30/525-2031

drlajos.attila@gmail.com

4

FŐNIX ISE

Balázs Zoltán

2101

Gödöllő

Páter Károly út 1.

30/433-1381

balazs.zoltan@sziesport.hu

5

Fujinaga Karate Do

Szűcs Tibor

2100

Gödöllő

Ambrus köz 7.

70/384-9119

stztibor@gmail.com

6

GEAC - atlétika

Dr. Kriszt Balázs

2101

Gödöllő

Páter Károly út 1.

30/942-2671

kriszt.balazs@kti.szie.hu

7

GEAC - vívás

Gémesi Levente

2101

Gödöllő

Páter Károly út 1.

70/455-7164

gemesi.levente@nkh.gov.hu

8

Gödöllő Pirates AFC

Huszárik György

2100

Gödöllő

Attila u. 10.

30/457-0187,

info@godollopirates.hu

       

20/494-7249

hausercorp@gmail.com

9

Gödöllői Bocskai SE

Pelyhe József

2100

Gödöllő

Szabadság tér 7.

20/823-1408

pelyhe.jozsef@gmail.com

Pecze Dániel

20/396-5171

pecze.daniel@gmail.com

10

Gödöllői Contact ITF Taekwan-do

Kókai Zsolt

2115

Vácszentlászló

Jókai u. 49.

20/560-1148

contactsegodollo@gmail.com

11

Gödöllői Kézilabda Club

Bartos Dóra

2100

Gödöllő

Perczel M. u. 4.

30/954-2242

bartos.dora@gmail.com

12

Gödöllői Lovas Sport Egyesület

Parsch Péter

1133

Budapest

Kárpát u. 26. I.em/40

30/274-5663

sas@aquiladesign.hu

glsetitkar@gmail.com

13

Gödöllői Muay Thai és Boksz Egyesület (Crow Gym)

Varjú László

2100

Gödöllő

Dózsa György út 25.

20/365-6424
20/988-8629

varju71@gmail.com

14

Gödöllői Ördögök Rögbi SE

Angyal András

2101

Gödöllő

Páter K. út 1. C koll.–64.

70/607-2277

angyal.andras87@gmail.com

Juhász Imre Márton

2101

Gödöllő

Páter K. út 1. C koll.–64.

30/209-2301

marciii86@gmail.com

Füleki Erik

2101

Gödöllő

Páter K. út 1. C koll.–64.

70/432-4488

godollorugby@gmail.com

15

Gödöllői Sakk Barátok Egyesülete

Veréb Béla

2111

Szada

Ady E. u. 2/A

70/550-8584

rozi53@freemail.hu

28/404-325

16

Gödöllői Sport Klub - asztalitenisz

Bartha Tibor

2100

Gödöllő

Béke u. 5.

30/753-5805

barthat@gmail.com

Monostori Péter

     

20/436-2763

monop76@gmail.com

17

Gödöllői Sport Klub - íjászat

Tóvári Péter

2100

Gödöllő

Dobó K. u. 24.

30/206-7613

peter.tovari@gmail.com

18

Gödöllői Sport Klub - kézilabda

Pillinger László

2100

Gödöllő

Szőlő u. 30. Fsz. 3.

30/999-0709

pilli61@freemail.hu

19

Gödöllői Sport Klub - kosárlabda

Radócz László

2117

Isaszeg

Március 15. u. 51

30/545-1816

radocz.laszlo@r-co.hu

Babityné Kiss Lilla

2100

Gödöllő

 

30/967-4780

babityne.gsk@gmail.com

20

Gödöllői Sport Klub - labdarúgás

Rózsavölgyi Sándor

2100

Gödöllő

Domboldal u. 8.

20/500-2650

rs@primeprint.hu

21

Gödöllői Sport Klub - tenisz

Hegyi József

2100

Gödöllő

Táncsics M. út 56.

20/991-6661

hjoci999@gmail.com

22

Gödöllői Sport Klub - extrém-sport

Besenyei Adrián

     

20/851-0027

gdlskatepark@gmail.com

23

Gödöllői Taekwan-do SE

Czeba Mihály

2100

Gödöllő

Knézich u. 9.

20/530-4957

czebamisi@freemail.hu

24

Gödöllői Wado SE

Megyeri Péter

2100

Gödöllő

Ádám u. 34.

20/352-7445

megyeripeti@gmail.com

25

Grassalkovich SE

Kőhler Ákos

2100

Gödöllő

Garó E. u. 4.

20/951-1072

akohlermeister@gmail.com

26

Jumpers Tánc-és Sport Közhasznú Egyesület

Virághné Vajda Gyöngyvér

2113

Erdőkertes

Mikszáth K. u. 27.

70/381-8730

vajdagyongyverster@gmail.com

27

Kirchhofer SE

Mester Attila

2100

Gödöllő

Széchenyi u. 64.

30/309-2014

mquality@freemail.hu

kirchhofer.se@gmail.com

28

Margita 344,2 Turisztikai-és Sport Egyesület

Dr. Reindl László

2100

Gödöllő

Vadász u. 16.

30/950-7478

reindl.laszlo@gmail.com

29

Pelikán Horgász Egyesület

Gerőfi László

2100

Gödöllő

Pf.:198

20/932-7066

pelikanhe@freemail.hu

30

SAINO - Karate - Do Kh. SE

Ács Tibor

2100

Gödöllő

Rozsnyó u. 15/B

30/457-5790

kisacs69@freemail.hu

31

TEVA - Gödöllői Röplabda Club

Árpás Géza

2100

Gödöllő

Honvéd u. 28.

20/550-5694

arpaskft@gmail.com

Körösfői László

2100

Gödöllő

Kiss J. u. 7.

30/964-9346

l.korosfoi@invitel.hu

Huszár Éva

     

30/409-0969

godollovolley@gmail.com

32

Vuelta SE

Eisenkrammer Károly

1104

Budapest

Bodza u. 31.

30/222-6063

eisi@vuelta.hu

Ladányi Beatrix

30/990-5409

trixi@vuelta.hu

 

Szakkörök

 

·alsó tagozatos diákok számára

Szakkör

Időpont

Foglalkozást tartó pedagógus

Olvasó szakkör

A hét kedd 13-14 óra

Kissné Szalkai Melinda

A hét szerda 13-14 óra

B hét péntek 11-13 óra

Báb szakkör

A/B hét csütörtök 12-14

Babcsány Éva

Játszó-labor

A/B hét hétfő 14-15 óra

Ozsváth-Anga Erika

A/B hét péntek 14-15 óra

 

·felső tagozatos diákok számára

 

Szakkör

Időpont

Foglalkozást vezető pedagógus

Színjátszó szakkör

A/B hét szerda 14 óra

Lázár András

Természetjáró szakkör

havonta egy szombat

Angol szakkör

A hét csütörtök 14-15 óra

Pápainé Kiss Andrea

B hét szerda 13-14 óra

Matek szakkör

A/B hét kedd 14-15 óra

Orbán-Sántha Réka

Rajz szakkör

A/B hét szerda 13-16 óra

Bazsik Anna

 

 

 

 

13. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Hétvégi házi feladatok:

A tanórákra történő felkészülés rendje az alsó tagozaton:

«Az önálló tanulás a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, valamint a törzsanyaghoz kapcsolódó ismeretek elmélyítését szolgálja.

«Az egész napos nevelés – oktatás minden tanuló számára biztosítja a másnapra való felkészülés optimális idejét (30-60 perc) a szóbeli és írásbeli feladatok elvégzésére. 

«A tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

 

Az otthoni, tanulószobai munkák elkészítésének elvei és korlátai a felső tagozaton:

«A házi feladat célja az órán megtanultak begyakorlása, rögzítése, alkalmazása.

«Az otthoni, tanulószobai felkészülés idejére adott házi feladatot úgy kell kijelölni, hogy tantárgyanként 30 percnél több időt ne vegyen igénybe.

 

Iskolai dolgozatok szabályai:

A megíratott témazáró, félévi vagy év végi felmérő dolgozatok száma egy tanítási napon belül csak egy kivéve a 7., 8. évfolyamon, ahol kettő lehet.

 

14. Az osztályozóvizsga követelményei

Az érintett tanulók esetében a követelményeket és az időpontokat a vizsgára való jogosultság megszerzésével egyidőben, az iskola igazgatója jelöli ki a helyi tanterv és a tanév rendjének figyelembe vételével.

 

15. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

Osztály

1.a

1.b

1.c

2.a

2.b

2.c

2.d

3.a

3.b

3.c

4.a

4.b

4.c

Összesen

28

21

21

28

19

18

22

24

22

26

28

30

 30  

317

Osztály

5.a

5.b

5.c

6.a

6.b

6.c

6.d

7.a

7.b

7.c

8.a

8.b

8.c

Összesen

28

30

30

26

23

23

24

22

24

24

24

26

24

328

 

 

16. 2018/2019 tanévre a hit- és erkölcstan órákat tartó egyházak listája


Az egyház megnevezése: Gödöllői Görögkatolikus Parókia

Az egyház székhelye: Gödöllő, Szőlő u.18. (Közeljövőben szeretném módosítani a következőkre: Kazinczy krt. 24/B. HRSZ: 1000/85)
Feladatellátási helye: Gödöllő, Kazinczy krt. 24/B. HRSZ: 1000/85
Képviselő neve: dr. Sivadó János
Képviselő címe: Gödöllő, Március 15. u. 5.


Az egyház megnevezése: Gödöllői Református Egyházközség

Az egyház székhelye: 2100 Gödöllő Szabadság tér 9.
Feladatellátási helye: 2100 Gödöllő Szabadság tér 9.
Képviselő neve: Balogh Tamás lelkipásztor


Az egyház megnevezése: Hit Gyülekezete

Az egyház székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Web: www.hiteserkolcstan.hu
Képviselő neve: Kiss Katalin
Képviselő telefonszáma:+36 20 4395930
Képviselő e-mail címe: 1111kisskati@gmail.com


Az egyház megnevezése: Római Katolikus Egyház

Az egyház székhelye. Váci Egyházmegye - 2600, Vác, Migazzi tér 1.
Feladatellátási helye: Gödöllő
Képviselő neve: Hugyecz János plébános
Képviselő címe: 2100, Gödöllő, Szent Imre utca 15. Tel: 28-420-528