Határtalanul 2019/2020


 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2019-ban is írt ki pályázatot hetedikesek számára határon túli magyarlakta területekre történő kirándulások támogatására.

Nyertes pályázatunk eredményeként a Felvidékre utazhattunk.

- a támogatás összege: 1 970 000 Ft
- a tanulmányi kirándulás ideje: 2019. október 2-4.
- a tanulmányi kirándulás helye: Felvidék, Szlovákia
- a kiutazók létszáma: 48 diák és 5 kísérőtanár
- pályázatunk címe: A Felvidék tudományos és technikai öröksége


Beszámoló

 

2019. október 2.

Az utazás célja történelmi a Felvidék technikai és tudományos örökségének megismerése, és a határon túli magyarság életével való megismerkedés.

Az első napon meglátogattuk a komáromi erődrendszert, az ógyallai obszervatóriumot, a gútai hajómalmot. A hajómalom a technikai örökség része, az ipari forradalom kora előtt a legfontosabb mechanikai gépezetek egyike volt. A térség a gabonatermesztés, feldolgozás és kereskedelem egyik fontos helyszíne, ezért ezt a jellemző tárgyat, amelyet meglátogattunk, újjáépítették az emlékezet számára. Későbbi korszak, a Monarchia időszakának fontos tudományos intézményeként hozta létre Konkoly-Thege Miklós az ógyallai obszervatóriumot, amelynek meglátogatása izgalmas és érdekes programelem volt. Tanulóink egyszerre ismerhették meg az alapító Konkoly-Thege Miklós sokoldalú tevékenységét, az intézmény működését, és a csillagos égbolt titkait.  A komáromi erődrendszerben tett látogatásunk során hadtörténettel és a hadi építészet változásaival ismerkedtek meg a gyermekek. A látogatást belvárosi séta követte.

 

2019. október 3.

A második napon a bányavárosokat, Selmecbányát ás Besztercebányát, majd Zólyomi Balassi Bálint reneszánsz költő születési helyét, a gyönyörű zólyomi várat is megtekinthették a tanulók. A selmecbányai Bányamúzeumban végigkísérhették a bányászati technika fejlődését a középkori kezdetektől, majd leereszkedhettek a föld mélyébe is az aranybányászok nyomában.

A városi sétákon gyönyörködhettek az aranybányász városi közösségek által létrehozott terek, városházák, iskolák, templomok, polgárházak szépségében. A napot szállásunkon sportprogram zárta.

 

2019. október 4.

A harmadik napon a szállásadó Deáki értékeit, történetét és iskoláját ismerhették meg a gyerekek, majd az egykori koronázóvárosban, Pozsonyban tettünk látogatást.

Deákiban került sor a kirándulás egyik nagyon fontos elemére, a deáki magyar tanítási nyelvű alapiskolába járó iskolás gyerekekkel való találkozásra. Megismertük az iskolaépületüket, szaktantermeiket, szép versenyeredményeiket, tantárgyaikat és tananyagbeosztásukat. Mi rövid műsor keretében bemutattuk városunkat és iskolánkat, majd átadtuk azokat az ajándékokat, amelyeket az utazó gyerekek gyűjtöttek össze számukra. Saját készítésű emléktárgyaknak, iskolaszereknek, magyarságunkat kifejező kedves meglepetéseknek örülhettek a deáki gyerekek. A harmadik nap nagy részét Pozsonyban, az egykori koronázóvárosban, Szlovákia fővárosában töltötték. Itt elsősorban a magyar történelmi emlékhelyeket kerestük fel. A Rákóczi-emlékév keretében megnéztük a pozsonyi Rákóczi-házat. Mind a gabonakereskedelemmel, a malmokkal, és az arany, ezüst és rézbányászattal kapcsolatban felemlítettük ezek fontosságát a szabadságharcban is. Az előkészítő foglalkozásokon és az előkészítő múzeumlátogatáson részletesen megismerték a gyerekek a fejedelem életét, a szabadságharc történetét, és a meglátogatott területhez való kapcsolódását is. A témanapon változatos tevékenységek során az iskola többi tanulóját is beavatják a hetedikesek élményeikbe és újonnan megszerzett tudásukba.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határtalanul 2018/2019

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018-ban is írt ki pályázatot hetedikesek számára határon túli magyarlakta területekre történő kirándulások támogatására.
Nyertes pályázatunk eredményeként Erdélybe utazhattunk.
- a támogatás összege: 2 464 000 Ft
- a tanulmányi kirándulás ideje: 2018. október 3-5.
- a tanulmányi kirándulás helye: Erdély, Románia
- a kiutazók létszáma: 44 diák és 4 kísérőtanár
- pályázatunk címe: Erdély népművészete

 

Beszámoló


2018. október 3.


Kirándulásunk első napján először Nagyváradra utaztunk. Megnéztük a római katolikus bazilikát és az egyháztörténeti gyűjteményt. Egyaránt lenyűgözött minket a csodálatos épület, a kincstárban található Szent László-herma és a sok értékes kegytárgy, amit itt láthattunk. A Szent László-szobor megkoszorúzása után a belvárosban sétáltunk. Kipróbáltuk, milyen leülni a Holnap szoborcsoport mellé, megfigyeltük a belváros gyönyörű szecessziós épületeit, a Fekete Sas palota előtt és passzázsában kerestük az épület nevét adó sas-ábrázolásokat, gyönyörködtünk a várost átszelő Körösben.
Ezt követően Sonkolyosra, a Sebes-Körös szurdokvölgyébe utaztunk. Közel két órás túrát tettünk a vidéken, megfigyelve, a sziklákat, az erdőt, a víznyelőket, a folyó áttörését. Természetesen esetenként a sziklákat meg is másztuk. Késő este értünk a szállásunkra, Székre.


2018. október 4.


Ezt a napot a széki magyar iskola meglátogatásával kezdtük. Az ottani 7. osztály diákjai bemutatták nekünk az iskolájukat, a falujukat és a híres széki viseletet. Mi átadtuk az ajándékba vitt iskolaszereket. Jó volt látni, hogy nagyon örültek. Ezt követően lehetőségünk volt beszélgetni velük az életükről, tanulmányaikról, terveikről. Mivel a széki hetedikesek osztályfőnöke az iskola testnevelője, a látogatást focimeccsekkel zártuk. Sajnos a fiúk kikaptak a székiektől, a lányok viszont döntetlent értek el.
A széki református templom és a tájház megtekintése után Válaszútra mentünk. Megnéztük a Néprajzi Múzeumot, ahol megismerhettük Erdély több tájegységének tárgyi néprajzi emlékeit. Betekintést nyertünk a Kallós Zoltán által létrehozott alapítvány munkájába, megtudtuk, hogyan próbálják a szórványban élő magyarokat magyar nyelvű oktatásban részesíteni. Nemezeltünk is: volt, aki halat, más pillangót készített.
Utunk következő állomása Almásgalgó volt, ahol a Sárkányok kertjét néztük meg. A monda megismerése után a táj kialakulásának valós okait is megtudhattuk. Felmásztunk a sziklákra, átbújtunk közöttük, és bizony elég fáradtan érkeztünk Székre. Itt pedig a vacsora után táncház várt ránk. Először házigazdáink bemutatták nekünk a széki táncrend elemeit, majd mi is megtanultuk a széki négyes alaplépéseit.2018. október 5.


Erdélyi utunk utolsó napján először megálltunk Körösfőn, hogy megnézzük az itt található vásárt, és természetesen ajándékokat vásároljunk. Ezután a bánffyhunyadi református templomot néztük meg. Már Széken is megfigyelhettük, hogy a templom díszei közé tartoznak a varrottasok, itt ezekből nagyon sokfélét és gyönyörűeket láthattunk. A templom kertjében koszorút helyeztünk el a magyar hősök emlékkövénél.
Miután megálltunk Királyhágón, és megcsodáltuk a tájat, a mézgedi cseppkőbarlanghoz mentünk. Az autóbuszról leszállva egy kellemes erdei séta után értünk a barlang bejáratához. Benn csodálatosabbnál csodálatosabb cseppköveket láthattunk. A barlanglátogatás után késő délután indultunk haza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határtalanul 2017/2018

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017-ben is írt ki pályázatot hetedikesek számára határon túli magyarlakta területekre történő kirándulások támogatására.
Nyertes pályázatunk eredményeként Erdélybe utazhattunk.
- a támogatás összege: 2 068 000 Ft
- a tanulmányi kirándulás ideje: 2017. október 4-6.
- a tanulmányi kirándulás helye: Erdély, Románia
- a kiutazók létszáma: 44 diák és 3 kísérőtanár
- pályázatunk címe: Arany János kincsestára

 


Beszámoló2017. október 4.

Kirándulásunk első napján először Nagyszalontára utaztunk. A Csonka-toronyban található Arany János-kiállítás megtekintése előtt egy rövid műsorral emlékeztünk a költőre, majd megkoszorúztuk az itt található emléktábláját. Ezután Arany János szülőházánál közösen elmondtuk a Toldi Előhangját. Utunk folytatásaként Aradra érkeztünk. Sétát tettünk a városban, melynek során megnéztük többek között a Városházát, a Kultúrpalotát. Belvárosi sétánk végén értünk az aradi vértanúk tiszteletére emelt Szabadság-szoborhoz, ahol mécsesek gyújtásával emlékeztünk a kivégzett tábornokokra. Majd a vesztőhelyen található obeliszknél folytattuk a megemlékezést egy Arany János-verssel, koszorúzással, mécsesek gyújtásával.
Ezt követően Marosillyén álltunk meg, hogy megnézzük Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülőházát. Már sötét volt, amikor Dévára érkeztünk, ahol a szállásunk volt.

2017. október 5.

A második napon az idén is nagyon sok programunk volt. Először Gyulafehérvárra utaztunk, és a várban található műemlékeket néztük meg. Megcsodáltuk az Érseki Székesegyházat, emlékeztünk történelmünk itt eltemetett nagy alakjaira, Hunyadi János síremlékénél koszorút helyeztünk el. Megnéztük a Battyhányeumot, megtudtuk, hogy itt őrzik a legtöbb kódexet és ősnyomtatványt Romániában. A várban tett sétánk során rengeteg ismeretet szereztünk az itt található épületekről.
Ezt követően Szászsebesre utaztunk. Az evangélikus templom meglátogatása után a templomkertben Arany János és Petőfi Sándor barátságáról hallgattunk meg egy kiselőadást, illetve Petőfi Szászsebesen írt Ki gondolná, ki mondaná című versét. A településen tett sétánk során többek között megnéztük azt az épületet is, ahol Szapolyai János meghalt. Majd Csernakeresztúron, a tájházban a bukovinai székelyek életébe nyertünk betekintést.
A következő megállónk Vajdahunyad volt. A várban tett sétánk során megnéztük a várkápolnát, a lovagtermet, a Mátyás-loggiát, a Kapisztrán-tornyot, néhány lakószobát. Megismertük a Nebojsza-torony történetét, a várkúthoz kapcsolódó mondát. Az egyik teremben még reneszánsz zenét is hallgathattunk.
A nap végén pedig Déván fociztunk, játszottunk, beszélgettünk az életükről, mindennapjaikról a gyermekotthonban élő gyerekekkel. Meghallgattuk a gyermekotthon létrejöttének történetét, megnéztük az ehhez kapcsolódó kiállítást, és átadtuk az ajándékainkat is.

2017. október 6.

A harmadik napon először Újszentesre utaztunk. Petőfi Sándor szobránál koszorút helyeztünk el, ezzel is emlékezve az 1848-49-es szabadságharc hőseire. Ezt követően Temesvárra utaztunk. Meglátogattuk a Bartók Béla Elméleti Líceumot. Találkoztunk az itt tanuló magyar diákokkal, sok-sok ismeretet szereztünk az életükről a beszélgetés során. Itt is átadtuk az ajándékba vitt könyveket. Az iskola színháztermében egy rövid műsorral közösen emlékeztünk meg az aradi vértanúkról, hiszen Török Ignác Gödöllő, Kiss Ernő pedig Temesvár szülötte.
Az iskolalátogatás után sétát tettünk a városban. A Dóm téren megnéztük a székesegyházat, a püspöki palotát, az ortodox templomot. Megálltunk a Lloyd-palotánál, a színház épületénél, a Hunyadiak palotájánál, a Dózsa Györgyre valamint az 1989-es forradalomra emlékező emlékműveknél. Késő délután indultunk haza.